TEAMWORK

VOOR DE ORGANISATIE

Elke vorm van resultaat is het gevolg van samenwerking. De impact van de direct leidinggevende voor een goede samenwerking is groot. Het doel van leidinggeven is het creëeren van een veilig en gezamenlijk kader waarbinnen de gewenste individuele- en team ontwikkeling tot bloei komt. 

We ondersteunen leidinggevenden bij een concreet doel of project van het team. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een veilige setting ten behoeve van een goede samenwerking, met aandacht voor het onderling vertrouwen en de waarde van het constructieve conflict. We gebruiken daarbij onder andere de teamscan van Lencioni. We experimenteren met nieuwe inzichten en verschillende gedragsalternatieven. 

Afgestemd op de organisatie ontwikkelen wij maatwerk programma’s ter bevordering van mentale vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, samen werken en samen creëeren. 

Graag vertel ik meer over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. 

Duurzame inzetbaarheid | MSvS Coaching en Advies | Amsterdam
duurzame inzetbaarheid
Samenwerken | MSvS Coaching en Advies | Amsterdam
samen werken
Samen creëren | MSvS Coaching en Advies | Amsterdam
samen creëeren

MSvS Coaching & Advies

+ 31 6 42809928
info@msvs.nl

Scroll Up