COACHING

persoonlijk & WERKGERELATEERD

Uitgangspunten voor coaching zijn:
•  Persoonlijke- en werkgerelateerde thema’s lopen vaak in elkaar over
•  Ieder heeft zijn/haar eigen antwoorden op zijn/haar eigen uitdagingen.
•  Ieder bezit persoonlijke kracht om zijn/haar eigen antwoorden op de uitdagingen om te zetten in realiteit.

Samen exploreren we je vraagstelling en wensen. Je herijkt je overtuigingen en kijkt de urgentie in de ogen. Ik zal je uitdagen om te onderzoeken hoe het anders kan. Ik steun je in het maken van stevige keuzes en het lef hebben om het ook echt anders te gaan dóen. Vertaal je belangrijkste waarden naar je dagelijkse gedrag. Het resultaat: een robuust Zelf. 

Ik bied individuele begeleiding, voor zowel persoonlijke- als werkgerelateerde vragen. De coachsessies vinden plaats in Naarden-Vesting. Aan alle trajecten gaat vrijblijvend een telefonische intake vooraf. 

Wil je een keer sparren? Een sparringtraject kan éénmalig of periodiek zijn. 

Graag vertel ik je meer over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek.

Coaching | MSvS Coaching & Advies | Naarden
MSvS Coaching & Advies

AANPAK COACHTRAJECT

Tijdens het intakegesprek exploreren we je vraagstelling, je formuleert je doelstelling en thema’s en we leggen dat vast in een coachovereenkomst. We sluiten af met een afrondend gesprek. Afhankelijk van je doelstelling gebruik ik verschillende methodieken. Een coachtraject beslaat de volgende 3 onderdelen:

Bewustzijn verruimen

Je verkent je eigen plek in de situatie. Welke overtuigingen dienen je en welke wil je achterlaten.

verwarring --> duidelijk
angst --> vertrouwen

Keuzes ontwikkelen

Je gaat vrij van kaders exploreren en brengt opties in kaart. Je geeft jezelf toestemming om te geloven dat het kan. Consequenties van keuzes worden duidelijk.

niet weten --> vrij onderzoeken
twijfel -> volkomen logisch

Keuze maken & leven naar je potentieel

Je gaat de keuze maken, je verbind je aan de uitkomst en je maakt een plan. Het voelt moeiteloos en vrij.

dromen --> ik ga
onzekerheid --> overtuigd
vastgelopen --> innerlijke vrijheid
MSvS Coaching & Advies

MSvS Coaching & Advies

+ 31 6 42809928
info@msvs.nl

Scroll Up