voor de organisatie

MANAGEMENT DUE DILIGENCE

Voor een MKB-bedrijf is het onontkoombaar dat het managementteam continu in beweging is. Denk aan een koerswijziging, impactvolle organisatie- of cultuurverandering, een nieuw MT lid, een (voorgenomen) fusie/deelname. We begeleiden onze klanten in het versterken en beweeglijker maken van hun team. Onze aanpak is gericht op het vergroten van zelfinzicht en het tot stand brengen van connectie zodat een gezamenlijke ambitie & visie gerealiseerd kan worden in bewegelijke tijden.

Dit faciliteren we individueel, interpersoonlijk en in teamverband.

Private Equity: ‘Due Diligence of People’

In het geval van fusie/deelname begeleiden we de samenwerking tussen de betrokken partijen/ personen. Het faciliteren van sleutelmomenten van de overname/deelname verhoogt de kwaliteit van de fase van Due Diligence en de kans op succes van de overname. Onze aanpak legt daarnaast een stevige basis voor professionele en transparante omgang met elkaar naar de toekomst.

Voor Management Due Diligence onderscheiden we drie niveaus:

Niveau 1: Zelfinzicht

Wat is het profiel van de betrokkenen (DGA, MT leden, overnamekandidaat).

  • Hoe beweegt men in het overnameproces en hoe kan hij effectiever deelnemen?
  • Wat zijn de belangrijkste financiële en non-financiële drijfveren van de betrokkenen?
  • Wat is de ambitie van de individuele betrokkenen?

We gebruiken hiervoor de unieke vragenlijst “Profiler voor Ondernemers’. We rapporteren, bespreken & duiden de individuele profielen aan de hand van een ingevulde vragenlijst en persoonlijke gesprekken. We bieden concrete handvatten en waardevolle inzichten op professioneel en persoonlijk vlak. 

Niveau 2: Team inzicht & samenwerking

Hoe kan het managementteam zich ontwikkelen en versterken?

  • Hoe verhouden de persoonlijkheden van het management zich tot elkaar en waar kan mogelijk frictie ontstaan?
  • Komen de ambities/visies van de betrokkenen met elkaar overeen?
  • Welke ‘Rules of Engagement’ over samenwerking willen we afspreken?

Met de betrokkenen delen we open en transparant de uitkomsten van de profielen en creëren we gezamenlijkheid en vertrouwen als basis van een kwalitatieve Due Dilligence en voor het versterken van een goede samenwerking in de toekomst.

Niveau 3: Team naar de toekomst

Hoe kan het team zich in de uitvoering van de strategie blijven ontwikkelen?

  • Welke kwaliteiten zijn noodzakelijk om de strategie uit te voeren en hoe sluit dit aan bij de profielen?

  • Welke knelpunten kunnen er mogelijk ontstaan bij de uitvoering van de strategie?

We bespreken welke stappen genomen moeten worden voor dit specifieke team voor het realiseren van de ambitie/strategie.

De uitkomst van de Management Due Diligence kan betekenen dat de organisatie anders/beter ingevuld kan worden. Wij helpen u dan bij de inventarisatie van de taken & verantwoordelijkheden van het managementteam, het opstellen van het gewenste functiebeschrijving en het vinden van de juiste kandidaat met het beste aanvullende profiel. Dat doen we in samenwerking met Navigator Network – zie www.Navigatornetwork.nl/services. 

 

MSvS Coaching & Advies

+ 31 6 42809928
info@msvs.nl